[ Kései szegfű; A kép forrása: Paks határának védett növényei című kiadvány ]


Kései szegfű
Dianthus serotinus W. et K.

A kései szegfű nevét a virágzási idejéről kapta. Első nyíló virágaival ugyan már a nyár derekán találkozhatunk, de legszebb virágzása a nyár végén-ősz elején - rokonaihoz képest viszonylag későn - figyelhető meg.
20-50 cm magasra megnövő, szürkészöld faj. Az idősebb tövek hajtásai elfekvők, gyakran gyűrűsen szétterülők. Keresztben átellenes állású levelei szálasak, 1-4 mm szélesek. Egy hajtásán több (3-10), fehér, rojtos-sallangos szirmú, magánosan álló virág is fejlődik. Termései tokok.
Meszes homokpuszták, nyílt és zárt homoki gyepek bennszülött növénye. Elsősorban a Duna-Tisza közének homokterületein él, de szép számban megtalálható a megyénkben lévő ún. Tengelici-homokvidék hasonló termőhelyein is. Városhatárunkban az Ürge-mező egyik jellegzetes vadvirága. Környékünkről D. arenarius néven - már MENYHÁRTH LÁSZLÓ is közölte (1877).
Megtaláljuk a Corine Biotopes Program listáján, mint európai jelentőségű fajt. (E program a veszélyeztetett élőhelyekkel és az ezekkel összefüggő fajokkal foglalkozik.)
Rokonsági körében több, megjelenésükben egymáshoz nagyon hasonló szegfűfajjal, ill. alfajjal találkozhatunk, melyek szintén a törvény védelmét élvezik. Ezek elkülönítése gyakran szakembereknek sem könnyű feladat. Mészkerülő homokon él a balti szegfű (D. arenarius subsp. borussicus), a középhegységi sziklagyepek endemizmusa a Lumnitzer-, az István király- és a korai szegfű (D. plumarius subsp. lumnitzeri, subsp. regis-stephani és subsp. praecox).

Természetvédelmi értéke: 5000 Ft.